Break ZaCabo ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ POLYGON

2.9K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

"ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ... เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น เด็กสาวต่างเฝ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้า แสงสีรุ้งพาดผ่านห้วงเวลา และปลิวไสวไปในอากาศ ผู้หนึ่งเฝ้ามองด้วยความสงสัย ... คู่หนึ่งเฝ้ามองด้วยความโหยหา หนึ่งคนสัมผัสถึงความทรงจำ ถึงดินแดนที่จากมา ... และอีกคนภาวนา ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ ... บางสิ่งบางอย่างที่ร่วงหล่น ... สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ ... Break ZaCabo ขอต้อนรับเข้าสู่โลกใบใหม่ โลกของ Polygon"

คุณน่าจะชอบ