กีฬา

'ชลมารค10' จัดใหญ่ นักวิ่งรวมพลังร่วมใจ ระดมเงินบริจาคกว่า 1 ล้านบาท คืนคนดีสู่สังคม เพื่อสังคมน่าอยู่

โดย passamon_a

20 มี.ค. 2566

33 views

ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จัดงานวิ่งการกุศล 'ชลมารค10' มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500 คน โดยมีเป้าหมายนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนช่วยเหลือผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์ คืนคนดีให้แก่สังคม และเพื่อสนับสนุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม กล่าวว่า ในนามของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ขอขอบคุณนักวิ่งทั้ง 1,500 คน ที่มาร่วมกันสนับสนุนงานวิ่งชลมารค10 ครั้งนี้ รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรีทุกภาคส่วน ที่มีส่วนในการเตรียมความพร้อมให้กับการจัดงานครั้งนี้ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ บรรลุวัตถุประสงค์


ทั้งการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และได้รับเงินบริจาคจากค่าสมัครวิ่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งสิ้น 1,035,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ในการสมทบทุนช่วยเหลือผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์ คืนคนดีสู่สังคม และเพื่อสนับสนุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


นางสุพัตรา ยังกล่าวอีกว่า ขอให้นักวิ่งทุกคนวิ่งอย่างมีความสุข สนุกกับเส้นทางวิ่งที่สวยงามและได้สุขภาพที่ดีกลับไป ได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งอย่างต่อเนื่อง และได้รับพลังดี ๆ จากการรวมพลังร่วมใจกัน ในภารกิจคืนคนดีสู่สังคมในครั้งนี้ กลับไปด้วย


คุณอาจสนใจ