ประชาสัมพันธ์

'ศาลเยาวชนฯ' จับมือ 'ราชทัณฑ์' แก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ลดกระทำผิดซ้ำ

โดย nattachat_c

24 ส.ค. 2565

82 views

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และกรมราชทัณฑ์ โดย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาล


ที่ผ่านมา พบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัว บางรายมีการสักรูปรอยตามใบหน้าและลำตัว โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้แม้ผ่านกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัว ก็ยังส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมไม่ยอมรับ และไม่ให้โอกาสเด็กและเยาวชน ที่มีรอยสักเหล่านั้น เมื่อพ้นจากกระบวนการของศาลไป


ดังนั้น จึงมีการตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อแก้ไขบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อันเป็นการทำให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย ปรับตัว ปรับเปลี่ยนสภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชนคืนสู่ครอบครัวและสังคม


ซึ่งถือเป็นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร ก่อนคืนคนดีสู่สังคม และลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ


คุณอาจสนใจ

Related News