สังคม

'หมอเดว' มองปมท้องไม่พร้อม ต้นตอปัญหา 'แม่เด็ก 8 เดือน' ทำลูกเสียชีวิต

โดย panwilai_c

27 ก.พ. 2566

81 views

แพทย์เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ชี้ กรณี แม่ 17 ปี รับสารภาพทิ้งลูก 8 เดือน ลงแม่น้ำ เกิดจากปัญหาทางสังคม ท้องไม่พร้อมนพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเด็กและวัยรุ่น และ ผอ.ศูนย์คุณธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ในฐานะแพทย์ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนมานานกว่า 26 ปี เห็นว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม จากปัญหาการมีลูกก่อนวัยอันควร ซึ่งเกิดจากความไม่พร้อม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตเวชที่ผ่านมา มักมีข่าวแม่ซึ่งเป็นเยาวชน หรือวัยรุ่น ทำร้ายร่างกายลูกน้อย นำลูกทิ้ง หรือแม้แต่การฆ่าลูกตนเอง หลายกรณีไม่ได้เกิดขึ้น เพราะแม่มีปัญหาสุขภาพจิต แต่เป็นผลจากแม่ที่เผชิญกับปัญหาสังคม เช่น แม่เคยถูกกระทำรุนแรง ขายบริการ ถูกบังคับเรื่องเพศ เมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ในการคิด ตริตรอง ตัดสินใจ อีกทั้ง ไม่มีสายสัมพันธ์แม่ลูกเกิดขึ้น เมื่ออารมณ์ปะทุ จากปัญหาหรืออยู่ในช่วงขาดสติ ก็จะไม่สามารถยับยั้งจิตใจ /ขาดสำนึกผิดชอบ และกระทำการใดๆได้ตามอารมณ์ รวมไปถึงสามารถก่อเหตุอาชญากรรมได้นพ.สุริยเดว แนะนำว่า หากจะป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจัง หน่วยงานหลัก ทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)และ กระทรวงสาธารณะสุข ควรเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือ และการเข้าถึงสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น เพิ่มพี่เลี้ยงชุมชน นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา หรือส่วนอื่นๆ ให้ครอบครัวตระหนัก รู้ถึงภาวะอารมณ์ช่วงวัยรุ่นรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/yAoX6D-XZqM

คุณอาจสนใจ

Related News