สังคม

ครม.เคาะแผนปรับปรุงหนี้สาธารณะปี 67 ชี้ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง

โดย gamonthip_s

13 ก.พ. 2567

28 views

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธาณะประจำปีงบประมาณ 2567 ที่เสนอโดยคณะกรรมการนโยบายและกำหนี้สาธารณะ โดยครม.อนุมัติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอมาดังนี้ 1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปรับเพิ่ม 5.6 แสนล้านบาท เพิ่มจากเดิม 1.9 แสนล้านบาท 2. แผนการบริหารหนี้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านล้านบาทเป็น 2 ล้านล้านบาท 3. แผนการชำระหนี้ปรับเพิ่มจาก 390,538.63 ล้านบาท เป็น 399,613.70 ล้านบาท


ทั้งนี้การปรับเพิ่มทั้งหลายที่ถูกเสนอมาสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง ปี 2561 ในส่วนของหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ จากกรอบคือจะต้องไม่เกิน 70% พอปรับเพิ่มหนี้ตามที่ครม.อนุมัติในวันนี้แล้ว สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี จะมีตัวเลขอยู่ที่ 61.29% ซึ่งถือว่ายังอยู่ภายใต้กรอบ ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดกำหนดกรอบไว้ 10% แต่ปีงบประมาณ 2567 ตามที่ปรับครั้งนี้จะอยู่ที่ 1.5%


นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการฯเสนอเพิ่มคืออนุมัติให้บรรจุโครงการพัฒนาในการปรับปรุงแผนที่กำหนดในปีงบประมาณปี 2567 เพิ่มอีก 56 โครงการ รวมทั้งอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ต่ำกว่าหนี้ สามารถกู้เงินเพื่อมาบริหารกิจการได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนหรือคำแนะนำของคณะกรรมฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง  หนี้สาธารณะ ,กระทรวงการคลัง

คุณอาจสนใจ

Related News