สังคม

รมช.คมนาคม สั่งเพิ่มเที่ยวเรือคลองแสนแสบในชั่วโมงเร่งด่วน

โดย paranee_s

19 พ.ค. 2565

34 views

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ใช้เฟสบุ๊ค ร้องเรียนปัญหาการให้บริการเรือคลองแสนแสบที่ล่าช้า และมีผู้โดยสารแออัด ทั้งบนเรือ และท่าเรือ ซึ่งจาการตรวจสอบพบว่า ความแออัดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น ประกอบกับเป็นช่วงเปิดเทอม On site ในหลายๆ โรงเรียน และประชาชนจำนวนมากกลับเข้าทำงาน ทำให้มีผู้โดยสารเรือเพิ่มมากขึ้น


พร้อมสั่งการด่วนที่สุดให้กรมเจ้าท่าเพิ่มเติมมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1. กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือ ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ
2. ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้เพิ่มความถี่เรือในการรับผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าและเย็น จากปกติ 7 - 10 นาที เป็น 3-5 นาที เพื่อให้ผู้โดยสารในเรือไม่หนาแน่น และไม่ให้มีผู้โดยสารสะสมที่ท่าเรือเป็นจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการปล่อยเรือตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง
3. ประชุมหารือร่วมกับกับสมาคมเรือไทยผู้ให้บริการเรือโดยสารทั้งในคลองแสนแสบและแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ควบคุมกำกับเรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเรือโดยสารให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ


ทั้งนี้ ได้กำชับกรมเจ้าท่าให้นำความคิดเห็นของประชาชนทุกท่าน มาปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคลองแสนแสบต่อไป และขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขณะโดยสารเรือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยคุณอาจสนใจ

Related News