สังคม

โรงรับจำนำสำรองเงิน400ล้านรับเปิดเทอม

โดย onjira_n

3 พ.ค. 2565

39 views

ที่จังหวัดนครสวรรค์ สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 3 แห่ง ต้องสำรองเงินสดรวมมากถึง 400 ล้านบาท พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนและผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมขณะที่นางสาวอ้อยทิพย์ คำประกอบ ผู้จัดการสถาธนานุบาลสาขา2 เปิดเผยว่าในขณะนี้อยู่ในช่วงก่อนเปิดเทอมจะมีบรรดาผู้ปกครองนำสิ่งของมาจำนำกับสถาธนานุบาลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในขณะนี้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำสินค้าที่ใช้ในชิวติประจำวันมีราคาแพง ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้มและยังอยู่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 จึงทำให้เริ่มมีประชาชนและผู้ปกครองนำสิ่งของมาจำนำกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประเภททองคำมีมาจำนำมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ซึ่งทางโรงรับจำนำในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ต้องสำรองเงินหมุนเวียนไว้รองรับให้เพียงพอต่อความต้องการเป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท ทั้งนี้ยังได้ลดอัตราดอกเบี้ยโดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน หากเงินต้นเกิน5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 บาทหรือ 1 สลึงต่อเดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและมั่นใจว่าเงินสำรองนั้นจะเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการอย่างแน่นอน


คุณอาจสนใจ

Related News