สังคม

หยุดเพราะเป็นวันหยุด ‘กรมการค้าภายใน’ ชี้แจงปมลานเทฮั้วโรงงานหยุดซื้อปาล์ม

โดย chutikan_o

3 มิ.ย. 2567

88 views

‘กรมการค้าภายใน’ ตรวจแล้ว แจงลานเทปาล์มนครศรีธรรมราชหยุดรับซื้อ เหตุเพราะเป็นวันหยุด ยันส่วนใหญ่เปิดปกติ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับลานเทปาล์มบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปิดรับซื้อผลปาล์มโดยไม่บอกสาเหตุ ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มบางรายไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ กรมการค้าภายในประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยสถานการณ์การรับซื้อ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่เปิดรับซื้อปกติ มีหยุดรับซื้อ 1 โรงงาน โดยเป็นการหยุดปกติในวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบล่วงหน้าแล้ว สำหรับลานเทส่วนใหญ่เปิดรับซื้อ เนื่องจากยังสามารถส่งผลปาล์มจำหน่ายให้แก่โรงงานในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจากการตรวจสอบโรงงานสกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ระนอง พังงา ชลบุรี พบว่าส่วนใหญ่ยังคงเปิดรับซื้อเป็นปกติเช่นเดียวกัน
ในส่วนของสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในขณะนี้ พบว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาอากาศร้อนแล้งต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลปาล์มสุกเร็วขึ้น และเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โรงงานบางส่วนไม่สามารถรับผลผลิตได้หมด ทำให้ลานเทบางส่วนจำเป็นต้องหยุดรับซื้อเนื่องจากรถบรรทุกต้องจอดรอคิวจำหน่ายที่หน้าโรงงาน แต่เป็นเพียงการหยุดในระยะสั้นๆ 1-2 วัน เท่านั้น ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณติดคิวลดลง ปริมาณผลปาล์มค้างหน้าโรงงานลดลงแล้ว ซึ่งกรมฯ ได้สั่งให้จังหวัดติดตามใกล้ชิด

พร้อมเชิญชวนให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกตามอายุ เพื่อให้ได้ทะลายปาล์มน้ำมันคุณภาพดีซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หากพบว่ามีการปฏิเสธการรับซื้อ หรือเอาเปรียบในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 โดยกรณีปฏิเสธการรับซื้ออาจเข้าข่ายทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคา ซึ่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 29  มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณอาจสนใจ

Related News