เศรษฐกิจ

พ่อค้าแม่ค้าโอด 'ไก่สดราคาพุ่ง' พาณิชย์ชี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ จากนี้ราคาจะลงแน่นอน

โดย passamon_a

20 มิ.ย. 2567

187 views

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย ที่ตลาดทัวร์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่าบรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะสินค้าประเภทของสด เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ ถึงแม้จะมีการปรับราคาสูงขึ้น แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการบริโภคเหมือนเดิม แต่จับจ่ายในปริมาณที่น้อยลง พ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สินค้าขึ้นราคาเกือบทุกชนิด ส่งผลให้ยอดขายไม่ดี กำไรน้อย โดยเฉพาะร้านจำหน่ายไก่สด


สอบถาม ผู้ค้าไก่สด ร้านวาสินีไก่สด บอกว่า ปกติแล้วจะมีลูกค้าประจำที่เป็นร้านอาหาร หลังจากสินค้าขึ้นราคาเกือบทุกอย่าง หลายร้านแบกรับต้นทุนไม่ไหวจึงปิดตัวลง ส่งผลให้ที่ร้านขาดรายได้ และเสียลูกค้าประจำไปเกือบครึ่ง กำไรลดลง ขณะที่ต้นทุนค่าเช่าที่ ค่าน้ำแข็งแช่ของสด ค่าแรง และค่าครองชีพอื่น ๆ ไม่ได้ลดลงเลย


ส่วนราคาไก่สด ชิ้นส่วนไก่ ปรับตัวสูงขึ้นรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมา บางชิ้นส่วนสูงขึ้นแล้วถึง 20 บาทต่อกิโลกรัม เช่น สันในไก่ เดิม 80-85 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 90 บาทต่อกิโลกรัม / อกไก่ เดิม 80 บาท ขึ้นเป็น 85-90 บาทต่อกิโลกรัม / ขาไก่ เดิม 95 บาท ขึ้นเป็น 100-100 กว่าบาทต่อกิโลกรัม / ปีกกลางไก่ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่แพงสุดในบรรดาไก่สด เดิม 130 บาท ขึ้นเป็น 135 และ 140 บาทต่อกิโลกรัม จึงวอนขอภาครัฐเข้ามาดูแล ควบคุมราคา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนมากจนเกินไป


ด้านผู้บริโภคถึงแม้จะเข้าใจสถานการณ์ ว่าราคาเนื้อสัตว์ รวมถึงผักสด มีช่วงเวลาที่ต้องสูงขึ้นกว่าปกติ และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีตั้งแต่ต้นปี จึงต้องปรับตัวจับจ่ายน้อยลง แต่คาดหวังว่าราคาสินค้าจะลดลงบ้าง ให้สอดคล้องกับรายได้


ขณะที่ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้ราคาเนื้อไก่ปรับเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.67 ที่ผ่านมา เพราะเป็นช่วงอากาศร้อนและแล้งจัด ส่งผลให้ไก่โตช้า น้ำหนักลดลง และต้องเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงอีก 3-5 วัน ทำให้ผู้เลี้ยงมีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น 6% จากต้นปี ผู้ประกอบการจึงมีการปรับขึ้นราคาให้สอดคล้อง แต่ปัญหานี้ กรมได้เข้าไปแก้ไขแล้ว โดยประชุมหารือร่วมกับผู้เลี้ยง ผู้ผลิต และผู้ส่งออก ได้รับการยืนยันว่า ขณะนี้สถานการณ์ผลผลิตไก่ เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ จากสภาพอากาศที่เย็นลง ทำให้ปริมาณผลผลิตมีเพิ่มขึ้น และจากนี้ ราคาเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่จะปรับตัวลดลงอย่างแน่นอน


ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าจะมีการส่งออกมาก และกระทบต่อผลผลิตไก่ในประเทศ กรมได้เชิญผู้ผลิตและผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) บริษัท สหฟาร์ม จํากัด บริษัท โกลเด้น ไลน์บิสซิเนส จํากัด และ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มาหารือถึงสถานการณ์การผลิต การค้าเนื้อไก่ และการจัดสรรสัดส่วนการจำหน่ายไม่ให้กระทบต่อราคาเนื้อไก่ภายในประเทศ โดยผลการหารือ ผู้ส่งออกทุกรายรับปากจัดสรรสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศอย่างเต็มที่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาไก่และชิ้นส่วนไก่ในประเทศ


ทั้งนี้ กรมได้กำชับให้ผู้ส่งออกดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ และพิจารณาการส่งออกให้อยู่ในระดับเหมาะสม อย่าให้เกิดผลกระทบต่อราคาในประเทศ และกระทบต่อผู้บริโภค เพราะหากมีการส่งออกมากจนเกินไป จนผลผลิตในประเทศขาดแคลน กรมอาจจำเป็นต้องกำหนดมาตรการดูแลการส่งออกที่เข้มข้นเพิ่มขึ้น


อย่างไรก็ตาม กรมได้ประสานห้างค้าส่งค้าปลีก เข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยการจัดโปรโมชันลดราคาเนื้อไก่และชิ้นส่วน และยังได้มีการติดตามสถานการณ์การเลี้ยง การค้าไก่ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งผู้เลี้ยงจนถึงห้างค้าส่งค้าปลีกทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านราคา เพื่อกำกับดูแลให้ราคาอยู่ในโครงสร้างทุกราย รวมทั้งได้ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/Hd6eehYYNSA

คุณอาจสนใจ