สังคม

ซัดรัฐบาลล้าหลัง ป่าเถื่อน หาความบันเทิงจากสัตว์ ชูโรงเป็นซอฟต์พาวเวอร์

โดย thichaphat_d

15 ก.พ. 2567

801 views

ภาคีคนรักสัตว์รวมตัวยื่นหนังสือค้าน รัฐบาลเพื่อไทยเล็งใช้สัตว์เพื่อการกีฬาและความบันเทิง ชูโรงซอฟต์พาวเวอร์ ชี้เป็นนโยบายล้าหลังป่าเถื่อน หาความบันเทิงจากความทุกข์ทรมานของสัตว์ ขัดต่อศีลธรรมและสิทธิคุ้มครองสัตว์


ประกาศคำแถลงการณ์คัดค้าน การออกกฎหมายการใช้สัตว์เพื่อการกีฬา

ตามที่รัฐบาลในชุดปัจจุบัน นำโดยพรรคเพื่อไทย ได้ประกาศการใช้สัตว์มาเพื่อการกีฬาและเพื่อสร้างความบันเทิงและนำมาเป็นนโยบายสร้างยุทธศาสตร์ชาติและนำมาเป็นตัวชูโรงในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ โดยให้เหตุผล ในการนำสัตว์มาแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการเอ่ยถึงการใช้สัตว์มาเข้าสู่การแข่งขัน เช่น การชนวัว การชนควาย ไก่ชน ปลากัด แข่งนกหลายชนิด ในนามกลุ่มภาคีคนรักสัตว์ ขอออกแถลงการณ์คัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้


1. การนำสัตว์ทุกชนิดมาแข่งขัน และต่อสู้กัน สัตว์เหล่านั้นจะถูกนำมาฝึกอย่างหนักก่อนการเอาออกมาใช้งานและการฝึกดังกล่าวล้วนแต่จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับสัตว์

2. วัวชนไก่ชน เป็นการบีบบังคับให้สัตว์ต้องออกมาต่อสู้กันและหลายที่มีการเสริมอาวุธใส่ในตัวสัตว์ทำให้สัตว์ได้รับความบาดเจ็บอย่างมากและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

3. การนำสัตว์มาใช้เพื่อความบันเทิงเป็นนโยบายล้าหลังและขัดต่อศีลธรรมอันดีตามหลักศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติ การกระทำดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนไทย


4. การใช้สัตว์มาทรมานเพื่อสร้างความบันเทิงเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการคุ้มครองสัตว์และสิทธิสัตว์สากล ที่ในปัจจุบันมีการสนับสนุนส่งเสริมให้พลเมืองโลกได้เรียนรู้อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างรับผิดชอบและเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ เข้าใจในความมีเมตตา  แต่การประกาศนโยบายของรัฐบาลไทยกลับสวนทางต่อแนวทางเหล่านั้น กลับส่งเสริมให้คนไทยมีจิตใจหยาบกระด้าง ขาดความเมตตาและมองเห็นการใช้สัตว์มาต่อสู้กันเป็นเรื่องปกติ

5. การนำนโยบายเอาสัตว์มาต่อสู้กันเป็นการกระทำที่โหดร้าย ป่าเถื่อน ทารุณ การสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมดังกล่าวของรัฐบาลไทยจะทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อต้าน ประณาม และบอยคอตจากนักอนุรักษ์สัตว์จากทั่วโลก


6. การใช้สัตว์มาเป็นข้ออ้างในการทำกิจกรรมกีฬา ในทุกๆกิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้มีเรื่องอบายมุขและมีการพนันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกิดปัญหาของสังคมตามมา

7. การที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่ออกนโยบายการใช้สัตว์เพื่อการกีฬาได้อ้างวัตถุประสงค์อย่างสวยหรูว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพภาพของสัตว์ มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสวัสดิภาพสัตว์ เพราะนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับการปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ หากแต่เป็นการรังแก บุกรุก คุกคามสวัสดิภาพของสัตว์ที่สมควรมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัยเฉกเช่นเดียวกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้


ปี 2024 ในวันที่เรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมนุษย์สามารถหาความบันเทิง ความรู้ ได้หลากหลายช่องทาง แต่ในขณะเดียวกันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งยังหลงยุคจมปลักกับการใช้สัตว์มาเป็นที่รองรับในการสร้างความบันเทิงให้กับตัวเอง และยังนับว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อย่างที่สุด ในการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ โดยการใช้สัตว์มาเป็นเครื่องมือ ซึ่งทั้งหมดนี้คือนิยาม การทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมาย  

ดังนั้นในนามภาคีคนรักสัตว์ในประเทศไทย จึงออกแถลงการณ์คัดค้านนโยบายล้าหลัง ป่าเถื่อนดังกล่าวและขอให้รัฐบาลไทยทบทวนและเลิกสนับสนุนกิจกรรมทุกชนิดที่หาความบันเทิงจากความทุกข์ทรมานของสัตว์โดยทันที


คุณอาจสนใจ

Related News