สังคม

กรมอุทยานฯ เตือน นำ 'สิงโต' ออกมาในที่สาธารณะ มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

โดย panisa_p

26 ม.ค. 2567

70 views

วันนี้ (26 ม.ค.67) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพและคลิป กรณีมีบุคคลนำสิงโตออกมานั่งรถเล่น พาจูงเดินไปตามสถานที่สาธารณะ หรือการครอบครองกรณีต่างๆ อยู่ในขณะนี้ จึงขอแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้ทราบว่า สิงโต (Panthera leo) เป็นสัตว์ป่าควบคุม ชนิด ก คือ สัตว์ป่าควบคุมที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด


ซึ่งสัตว์ป่าควบคุม ชนิด ก มี 10 ชนิด ได้แก่ สิงโต เสือชีต้า เสือจาร์กัว กอริลล่าภูเขา กอริลล่า ชิมแพนซีธรรมดา โบโนโบ้ อุรังอุตังสุมาตรา อุรังอุตังบอร์เนียว งูอนาคอนดาเขียว สัตว์เหล่านี้ล้วนต้องมีการจดแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม การดูแลและจัดสวัสดิภาพให้ดี เช่น ต้องจัดสถานที่ครอบครองให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันสัตว์ป่าควบคุมหลุดไปทำร้ายผู้อื่น ต้องจัดทำป้ายเตือนอย่างชัดเจน การเคลื่อนย้ายต้องจัดระบบอย่างเหมาะสมปลอดภัยต่อสัตว์ป่าควบคุม และไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือกรณีสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก หลุดออกจากสถานที่ครอบครองให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง


ทั้งนี้ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการปล่อยหรือทอดทิ้ง “สัตว์ป่าควบคุม” มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 91 ฝ่าฝืนตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง โดยการทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประเภทแจ้งครอบครอง ตามมาตรา 90 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ซึ่งชนิด/ซาก ที่ประกาศกำหนดต้องแจ้งการครอบครอง หากฝ่าฝืนมีจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 91 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบออกตามความนัยมาตรา 19 วรรคสอง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สำหรับการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม จะต้องปฏิบัติตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (CITES) 02-5610777 ต่อ 2912 หรือหากพบเห็นสัตว์ป่าที่ดุร้าย สัตว์ป่าบาดเจ็บ พลัดหลง สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณอาจสนใจ

Related News