สังคม

ลูกหนี้เฮ! สภาไฟเขียว ไม่เก็บดอกเบี้ย กยศ.-ค่าปรับล่าช้า

โดย nicharee_m

14 ก.ย. 2565

527 views

สภาเห็นชอบ กู้กยศ.ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย-เบี้ยปรับเงิน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว

โดยเป็นการลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ตกค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 0.25% แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ว่าจะไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า ตามที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขมา หรือจะให้คิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับล่าช้าในอัตราอื่นๆ ที่แตกต่างจาก กมธ.เสียงข้างมากเสนอมา

ตามที่มีผู้เสนอมา 3 แนวทางคือ 1.ร่างของนายประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช และคณะ เสนอให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ1 ต่อปี 2.ร่างของนายจุมพล นิติธรางกูร กมธ.เสียงข้างน้อย ที่เสนอให้มีดอกเบี้ย 2% และเบี้ยปรับล่าช้า 1% 3.ร่างของน.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่เสนอให้คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี แต่ให้เริ่มชำระเมื่อผู้กู้ยืมมีเงินได้พึงประเมินเพียงพอจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของนายอุบลศักดิ์ที่ไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 งดออกเสียง 53 ไม่ลงคะแนน 1แท็กที่เกี่ยวข้อง  หนี้กยศ. ,ไม่เก็บดอกเบี้ยกยศ.

คุณอาจสนใจ