สังคม

อย่าลืม! ผู้ที่ไม่ได้เลือกตั้ง กทม.-พัทยา แจ้งเหตุผลภายใน 29 พ.ค.

โดย chutikan_o

24 พ.ค. 2565

172 views

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

แจ้งผ่านออนไลน์ ในเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือแจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติม โทร.1444
คุณอาจสนใจ