สังคม

“ศักดิ์สยาม” ตั้ง 10 กรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง อาคารสนามบินดอนเมืองถล่ม

โดย attayuth_b

19 เม.ย. 2565

28 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 19 เม.ย.65 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall สนามบินดอนเมืองพังถล่ม โดยแต่งตั้งนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสอบสวน และมีนายกีรติ  กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ทอท.เป็นเลขาสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ว่าสาเหตุที่ทำให้ผนังอาคารดังกล่าวถล่ม เกิดจากอะไร ซึ่งกรอบระยะเวลาการสอบสวนตามระเบียบจะไม่เกินในระยะเวลา30วัน นับจากที่มีตำสั่งแต่งตั้ง ดังนั้นจึงขอให้ผลการสอบสวนสรุปออกมาก่อน

ทั้งนี้ขอบข่ายอำนาจที่ของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเข้าตรวจสอบสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุข้อเท็จจริง รวมถึงสาเหตุการถล่ม รวมทั้งประเมิฯความเสีัยหายที่เกิดขึ้น และให้รายงานผลภายใน14วัน หลังจากที่มีคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง แผนงาน และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ ทอท. นำไปกำกับดูแลผู้รับจ้างแก้ไขอาคาร Service Hall ให้อยู่สภาพสมบูรณ์และปลอดภัย ตามมาตรฐานวิศวกรรม นอกจากนั้นให้นำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง มาถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือการก่อสร้าง เพื่อให้ ทอท.นำไปประยุกต์ใช้สำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในสนามบินทุกแห่ง

สำหรับกรรมการ 10 คนประกอบไปด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง(นายพิศักดิ์ จิตวิริยะเวศิน) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบไปด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม , ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม, รองศาสตร์จารย์เอนก ศิริพานิชการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสงชูโต กรรมการสภาวิศวกร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม , ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ กรรมการและเลขานุการ คือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)  คุณอาจสนใจ