สังคม

ก.อุตสาหกรรม แถลง ขน 'กากแคดเมียม' กลับ จ.ตาก ครบแล้ว 100% มั่นใจฝังกลบเสร็จตามแผนเดือน พ.ย.

โดย panwilai_c

10 ก.ค. 2567

46 views

วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงข่าวความคืบหน้าการขนย้ายกากแคดเมียม กลับคืนไปจังหวัดตาก ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า ได้ขนกลับต้นทางครบ 100 เปอร์เซนต์แล้ว และมั่นใจว่าการฝังกลบจะแล้วเสร็จตามแผน ในเดือนพฤศจิกายนนี้นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้บังคับการตำรวจ ปทส.และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงข่าววันนี้ เพื่อยืนยันว่า การขนย้ายกากแคดเมียม ที่เก็บอยู่ในโรงงานเขตบางซื่อ รวมถึงที่จังหวัดสมุทรสาคร และตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี ได้ขนย้ายกลับไปยังโรงพักคอย ที่บริษัทเบาวด์ แอนด์ บียอนด์ จ.ตาก ทั้งหมดแล้ว ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน รวมการขนย้าย 441 เที่ยวปริมาณกากตะกอนแคดเมียมที่ขนย้ายกลับโรงพักคอยจังหวัดตาก รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,568 ถุง วัดน้ำหนักได้ 12,912 ตัน หากเปรียบเทียบกับปริมาณกากตะกอนแคดเมียม ที่แจ้งนำออกจากโรงงานต้นทางจังหวัดตาก 13,800 ตัน คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 6.43 และหากเปรียบเทียบกับประมาณการณ์ปริมาณกากตะกอนแคดเมียม ที่ตรวจพบในทุกพื้นที่รวม 12,948 ตัน คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 0.28ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำหนักที่แตกต่างจากปริมาณที่แจ้งนำออกจากโรงงานต้นทางจังหวัดตาก เป็นผลมาจากปริมาณความชื้นที่ระเหยไปจากการเก็บกองถุงกากตะกอนแคดเมียมในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลานานสำหรับปริมาณการขนย้ายกากแร่แคดเมียมแยกเป็น จาก บริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด เขตบางซื่อ จำนวน 99 ถุง ปริมาณรวม 142 ตันจากจังหวัดสมุทรสาคร คือบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด 4,554 ถุง ปริมาณรวม 6,962 ตัน บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค จำกัด 672 ถุง ปริมาณรวม 1,008 ตัน และโกดังตำบลคลองมะเดื่อ 534 ถุง ปริมาณรวม 549 ตันส่วนที่จังหวัดชลบุรี โกดังที่ตำบลคลองกิ่ว ขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม จำนวน 2,877 ถุง ปริมาณรวม 4,250 ตันปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่าขณะนี้บ่อฝังกลบตากแร่แคดเมียม ที่จังหวัดตาก อยู่ระหว่างซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกัน ทั้งผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตัวแทนชาวบ้าน โดยมั่นใจว่าการฝังกลบจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับการส่งมอบคืนพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล เขตบางซื่อ ได้ส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล และ โกดังตำบลคลองมะเดื่อ อยู่ระหว่างทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบค่าแคดเมียมก่อนส่งคืนพื้นที่ ขณะที่บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค ได้ตรวจสอบค่าแคดเมียมแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ จึงอยู่ระหว่างส่งมอบคืนพื้นที่และที่จังหวัดชลบุรี โกดังที่ตำบลคลองกิ่ว ทำความสะอาดโดยการดูดฝุ่น จำนวน 3 ครั้งแล้ว จากนี้จะประสานกรมควบคุมมลพิษเพื่อเข้าตรวจวัดค่าแคดเมียมต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News