สังคม

สำรวจถนนแนวเขตเขาใหญ่ พบถูก ส.ป.ก.รุกล้ำ เป็นข้อพิพาทยาวนานกว่า 25 ปี

โดย panwilai_c

24 ก.พ. 2567

113 views

ปัญหาการออกส.ป.ก.ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งกำลังจะครบ 1 สัปดาห์ ที่กรมแผนที่ทหารลงพื้นที่สำรวจแปลงพิพาท ระหว่างอุทยานฯเขาใหญ่กับ ส.ป.ก. ซึ่งข้อเท็จจริงว่าใครเป็นเจ้าของแปลงพิพาทนี้ ที่ยังต้องรอผลสรุปดังกล่าวขณะที่ข่าว 3 มิติ พบข้อมูลว่าปัญหาพิพาทดังกล่าวนี้มีนานมากแล้ว และก็มีความพยายามหาทางออกมานาน โดยทีมข่าวพบว่าในปี 2539 และ 2540 รัฐบาลอนุมัติงบประมาณมากถึง 145 ล้านบาท สร้างถนนแนวเขตอุทยานเขาใหญ่ หรือถนนป่าไม้ลำลอง ยาวกว่า 320 กิโลเมตร เพื่อเป็นขอบเขตของเขตอุทยานฯแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าแปลง ส.ป.ก.4-01 ที่ออกเอกสารและที่สำรวจรังวัดรอบล่าสุดนี้ ก็อยู่ในแนวถนนนี้เข้ามาในเขตอุทยานฯข่าว 3 มิติ พบเอกสารโครงการสร้างแนวเขตรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา และสระบุรี ซึ่งเป็นที่มาของถนนป่าไม้ลำลอง หรือถนนที่เป็นแนวเขตอุทยานอยู่ในขณะนี้โครงการนี้ เป็น 1 ใน 6 โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งนายประจวบ ไชยสานส์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรขณะนั้น เห็นชอบ และให้ทำ action plan เมื่อ26 มกราคม 2538 กรมป่าไม้ที่ขณะนั้นสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จึงทำโครงการนำร่องภายใต้ชื่อ โครงการจัดทำแนวเขตรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อนำไปทำในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆต่อไป และบรรจุดในแผนพัฒนาเศณษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ปี 2540-44 ด้วย เป้าหมายคือเพื่อแสดงเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนและถาวร และให้คงสภาพป่าย่อหน้าที่ 3 ของโครงการระบุชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นของเอกสารโครงการ ระบุว่า ความต้องการใช้ที่ดินรอบเขตอุทยานฯเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ทำให้ราคาสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะพื้นที่อย่างอุทยานฯเขาใหญ่ จึงเกิดการบุกรุก ยึดถือครอบครองพื้นป่าธรรมชาติ จากราษฎร จึงเป็นที่มาของถนนนี้ที่จะใช้เป็นแนวเขตด้วยโครงการนี้ใช้งบประมาณของรัฐ ดำเนินการ 2 ปี คือปี 2539 69 ล้านบาท และปี 2540 76 ล้านบาท รวมงบประมาณ 145 ล้านบาท โครงการที่สร้าง เป็นถนนป่าไม้ 320 กิโลเมตร ที่เหลือก็เป็นรั้วลวดหนาม สะพานและท่อระบายน้ำ เป็นโครงการดังกล่าวทำให้แนวเขตชัดเจนเรื่อยมาว่าถัดจากแนวโครงการนี้เข้ามาถือเขตป่าอุทยานฯเขาใหญ่ แต่ไม่นับรวมพื้นที่เตรียมผนวกและสวนป่าที่จะในภายหลังอย่างไรก็ตาม โครงการนี้ผ่านมากว่า 25 ปี แต่ข้อพิพาทกลับยังมีอยู่เช่นการออก ส.ป.ก.ล่าสุดนี้ อยู่ในกรอบสีแดง ซึ่งเป็นถนนลูกรังข่าว 3 มิติลงพื้นที่สำรวจแนวถนนี้ ในบริเวณที่ส.ป.ก. รังวัดแปลง ออกเอกสาร 4-01 ไปแล้วบางส่วนและที่รังวัดแล้วรอจัดสรรส่งมอบบางส่วน พบว่าที่จริงแล้วแนถนนค่อนข้างชัดเจน เป็นเส้นที่อุทยานฯ สัญจรลาดตระเวน ฝั่งอุทยานฯมีป่าหนาทึบ มีร่อยช้างป่า และมีหลักเขต เขียนว่า กปม. หรือกรมป่าไม้ ที่เป็นต้นสังกัดในขณะนั้น ส่วนแปลงข้างเคียง ที่เป็นของราษฎรก็ทำรั้วหนาแน่นป้องกันช้างป่าบุกเข้าพื้นที่อย่างไรก็ตาม แม้แนวเขตจะชัดเจนตามโครงการของอุทยานฯ แต่ ส.ป.ก.อาจจะไม่ยึดถือแบบนั้น และอาจจะมีแผนที่คนละฉบับตามที่เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ จึงทำให้ระหว่างที่ข่าว 3มิติ เดินสำรวจจึงพบหมุด ส.ป.ก. บางหมุดที่โบกปูนติดไว้ จนแกะไม่ออก และบางจุดพบสัญลัษณ์สีแดง เพิ่งจะพ่นสีสัญลักษณ์แต่หมุดถูกถอดออกไปแล้ว เหล่านี้บ่งบอกว่า แม้โครงการตั้งแต่ปี 2539-40 ที่ใช้งบประมาณของรัฐชัดเจน และเป้าหมายให้เป็นแนวเขตชัดเจน แต่ผ่านมา 25 ปี ข้อพิพาทนี้ก็ยังไม่หมดไปข่าว 3มิติตั้งข้อสังเกตว่า แม้กรณีนี้ ส.ป.ก.จะมีมติเพิกถอนทั้ง 59 แปลง ตามที่รังวัดไปแล้ว ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ตราบใดที่ไม่มีบทสรุปเรื่องแนวเขตที่ยอมรับสองฝ่าย และกฎหมายรับรอง และตราบใดที่ไม่มีคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติการยกเลิกทั้ง 59 แปลงดังกล่าวอย่างเปิดเผย ก็ไม่แน่ว่าอาจมีคนกลุ่มอื่น หรืออำนาจอื่นผลักดันให้ออกเอกสารสิทธิ์เช่นนี้อีกก็เป็นได้

คุณอาจสนใจ

Related News