สังคม

ทำความรู้จักเทคโนโลยีชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ที่สามารถชั่งได้ขณะรถวิ่ง โดยไม่ต้องเข้าด่าน

โดย parichat_p

31 พ.ค. 2566

521 views

การเสนอการแก้ปัญหาส่วยรถบรรทุกแบกน้ำหนัก แบบยังยืน โดยนายวิโรจน์ ลัขณาอดิศร ว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกล โดยการนำระระบบ WIM หรือ Weight In Motion การชั่งน้ำหนักขณะรถวิ่ง มาใช้ควบคู่กับระบบการออกใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์

ทีมข่าว3มิติ ลงพื้นที่เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เพื่อตรวจสอบด่านช่างน้ำหนัก ร่วมกับตัวแทนสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พบมีการใช้ระบบการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก ทั้งที่ตรวจรถเข้าด่าน และ ตรวจรถขณะวิ่งอยู่บนถนน


แถบแผ่นเหล็กที่วางขวางอยู่บนถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก ขาขึ้น พร้อมกับกล้องที่ติดอยู่บนราวเหล็กที่เห็นนี้ คือ อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เวท สเตชั่น หรือสถานีชั่งน้ำหนักโดยที่รถบรรทุกไม่ต้องจอดนิ่งกับที่เวท สเตชั่น คือ เทคโนโลยี่หนึ่งกรมทางหลวงนำมาใช้สำหรับตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกใบนถนนหลวง


ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว ด่านชั่งถาวร คือศูนย์ควบคุมสั่งการในพื้นที่ ข้อมูลภาพรถบรรทุกทั้งประเภท ทะเบียน และน้ำหนักที่บรรทุก จะถูกส่งมาที่นี้ พร้อมกับส่งไปที่ส่วนกลางกรุงเทพหมานคร โดยการทำงานจะเป็นระบบเรียลไทม์


นางสาวกัมลาภรณ์ วงษ์อินทร์ หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว เปิดเผยกับทีมข่าว 3 มิติว่า ที่สถานนีมีระบบตรวจสอบน้ำหนักงานร่วมกันอยู่ทั้งหมด 3 ระบบ คือสแตติก แบบอิมเมท และเวิร์ลชัล โดยระบบสแตติกจะตรวจสอบรถที่เข้าชั่งที่ด่านตรวจ ระบบอิมเมจ จะตรวจสอบรถที่ไม่เข้าด่าน ส่วนแบบเวิร์ลชัล จะติดตั้งไว้อีกฝากหนึ่งของด่านถาวร เมื่อพบรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ควบคุมจะรู้ทันที


การตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวงในปัจจุบันนี้ นอกจากทั้ง 3 ระบบแล้ว ยังมีอีกระบบหนึ่งที่ใช้อยู่ คือ วิม หรือ WEIGH IN MOTION หรือระบบชั่งน้ำหนักที่สามารถชั่งได้ขณะรถวิ่ง


หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว ให้ข้อมูลว่า ระบบวิมจะถูกเลือกใช้ในถนนที่มีการจราจรคับคั่ง เพราะระบบวิม จะทำหน้าที่คัดกรองรถบรรทุกเบื้องต้นว่า บรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่โดยไม่ต้องเข้าด่านช่าง เมื่อตรวจพบว่า มีรถที่บรรทุกเกินแล้วหลบเลี่ยง เจ้าหน้าที่ควบคุมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ติดตามทันที


นายสรวิชญ์ จันทร์ครุธ กรรมการบริหารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ระบุว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจจับรถที่แบกน้ำหนัก ถือสิ่งเรื่องที่ดีเพราะหลายประเทศชั้นนำของโลกอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ยังใช้ระบบวิม เข้ามาช่วยในการทำงาน เชื่อว่า ปัญหาส่วยรถบรรทุกน่าจะลดลง


นายศุภศักดิ์ รุ่งเจิดฟ้า ประธานที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เชื่อว่า แม้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปัญหาส่วยจะลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะรายได้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยยังคงต่ำอยู่จึงกลายเป็นช่วงว่างในกลุ่มขายสติ๊กเกอร์ส่วย เข้ามาแสวงหาประโยชน์ได้ อีกประเด็นหนึ่งคือ งบประมาณที่จะมาช่วยป้องกันโดยเฉพาะเรื่องด่านตรวจ น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณในการซ่องบำรุงถนน


การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบน้ำหนักเข้ามาช่วยในการทำงาน หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว บอกว่า นอกจากจะลดการเสียดทานระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนแล้วในอนาคตหากระบบการตรวจสอบน้ำหนักได้รับการพัฒนาถึงขั้นที่สามารถสั่งใบแจ้งการกระทำความผิดไปถึงบ้านได้ เชื่อว่า ปัญหาส่วยก็น่าจะลดลง

คุณอาจสนใจ

Related News