สังคม

อดีตนายก ส.ยิงปืนฯ แจ้งความ 'ก้องศักด' ผิด ม.157 ขาดคุณสมบัติผู้ว่า กกท.

โดย panwilai_c

16 มี.ค. 2566

181 views

ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาวันนี้ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ได้พาอดีตนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ แจ้งความกล่าวโทษ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กับพวก ใน 3 ข้อหาทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตาม พ.ร.บ.ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ปี2502 หรือข้อหาอื่น ที่ศูนย์รับแจ้งความสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ อดีตนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษใน 3 ประเด็น คือ เรื่องการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2561 โดยมิชอบสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มีการประกาศ สรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตนเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้ารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ว่าฯ ปรากฏว่า ตามประกาศดังกล่าวระบุไว้ในข้อ 1.8 ว่า ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองนายก้องศักดิ์ มีประวัติการทำงาน ปี 2558 จนถึงขณะสมัคร สังกัดพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่ง เป็นคณะทำงานด้านนโยบายการกีฬา จากคุณสมบัติดังกล่าวถือว่า เป็นการขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ว่าฯ แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กลับคัดเลือกให้นายก้องศักดิ์ เป็นผู้ว่าฯ จึงขอให้ดำเนินคดีกับนายก้องศักดิ์ ยอดมณี และคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ต่อมาคือ เรื่องการที่นายก้องศักดิ์ ละเมิดมติบอร์ดของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี 2562 มีข่าวนักกีฬาบางสมาคม ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และมีการหักค่าหัวคิวจากการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาจากสมาคม ทำให้นักกีฬาไม่ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องได้รับ บางครั้งมีการใส่ชื่อนักกีฬาผี ซึ่งไม่ได้เข้าแข่งขันแต่ได้รับเบี้ยเลี้ยง ซึ่งมีข่าวมาโดยตลอด ต่อมา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งนายก้องศักดิ์ เป็นทั้งกรรมการ และเลขานุการ ก็ได้มีมติถึง 3 ครั้ง ให้จ่ายเงินแก่นักกีฬาโดยตรง แต่นายก้องศักดิ์ กลับละเมิดมติบอร์ดดังกล่าวโดยการโอนเงินให้กับสมาคม ไม่โอนให้กับนักกีฬาส่วนเรื่องสุดท้ายคือ เรื่องการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สมาคมต่างๆ ยืมเงินอันเป็นการผิดระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2562 และ 2564 สมาคมต่างๆ ได้กู้ยืมเงินกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้กระดาษแผ่นเดียว ไม่มีการวางหลักทรัพย์เป็นการค้ำประกัน ซึ่งเป็นการผิดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 58นอกจากนี้ เงินเก่ายังไม่ใช้ แต่กลับให้กู้ใหม่ อันเป็นการผิดระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 59 จึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับนายก้องศักด ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 3, มาตรา 11ด้านทนายอนันต์ชัย กล่าวว่า สำหรับคดีนี้ต่อเนื่องกันจากกรณีที่ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางนายอธิปรัฐ ได้นำเอกสารมาร้องเรียนกับตนเอง หลังการแถลงข่าวในวันนั้น พร้อมทั้งประกาศว่าจะเป็นผู้ร้องทุกข์แทน ดร.สุปราณี เนื่องจากนายอธิปรัฐ ก็เป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าฯ กกท. ได้มีการฮั้วกับนายก้องศักด และเลือกนายก้องศักด ขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กกท. ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายก้องศักด ขาดคุณสมบัติข่าว 3 มิติได้พยายามสอบถามไปทางผู้ว่าฯ กกท. โดยทางด้านเลขานุการส่วนตัว ก็ชี้แจงเบื้องต้นว่า ขณะนี้ทางผู้ว่าฯกกท.ยังไม่มีท่าทีใดๆต่อเรื่องนี้

คุณอาจสนใจ