สังคม

ไทยส่งต่อความสำเร็จ แนวคิด BCG ฟื้นฟูท่องเที่ยวหลังโควิด สู่การประชุมนานาชาติ

โดย panwilai_c

4 ธ.ค. 2565

58 views

การประชุมสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 22 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ ได้หันมาให้ความสนใจกับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และ ความสำเร็จของการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด19 เข้านำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศอื่นนำไปปรับใช้การวางอนาคตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Travel for a better future กลายเป็นหัวข้อหลักให้รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวจากแต่ละชาติ ได้แบ่งปันมุมมองการวางแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการประชุมย่อยในแต่ละหัวข้อเพื่อกำหนดนโยบายร่วมกัน หลังวิกฤตโควิด-19 ทำให้แรงงานในภาคการท่องเที่ยวจากทั่วโลกหายไปกว่า 50% จากผลกระทบของการปิดประเทศในทั่วทุกภูมิภาคงานครั้งนี้มี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. รวมทั้งทีมงานจากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ร่วมกันที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการท่องเที่ยวนับจากนี้ ให้ทุกประเทศหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คำนึงถึงภาวะโลกร้อน และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์ในรูปแบบแนวคิดการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒน าที่ยั่งยืน 2030 และปฏิญญากลาสโกว์ ผ่านการกำหนดนโยบาย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน เพื่อให้เกิดสมดุลขณะเดียวกัน ก็ต้องพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมาแก้ปัญหาภาวะแรงงานขาดแคลน ทั้งการทบทวนและการเพิ่มทักษะเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานผู้ว่า ททท. ได้ร่วมแบ่งปันความสำเร็จของประเทศไทย ในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกลับมา เรียกได้ว่าเร็วเป็นอันดับต้นๆ ของโลก บนเวทีในหัวข้อ การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งประเทศไทยได้นำตัวอย่างมาตรฐาน SHA+ ที่เป็นเครื่องหมายรับรองในรูปแบบสากล ด้านความสะอาดและปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว ที่เรามักเห็นตามโรงแรมและร้านอาหาร มาร่วมแบ่งปันแนวทางการปรับใช้ ขณะเดียวกันก็ได้เปิดเผยศักยภาพของไทย ในเรื่องการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นด้านประสบการณ์และสุขภาพมากขึ้นหรือ wellnessรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า ตอนนี้นโยบายต่างๆ ในหลายประเทศทั่วโลก กลับมาให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG ตามแผนยุทธศาสตร์ของไทย ซึ่งปีนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วอย่างน้อย 10 ล้านคน โดยตั้งเป้า 20 ล้านคนในปี 2566 และเขยิบเป็น 40 ล้านคนในปีถัดไปจนกระทั่ง 80 ล้านคนในปี 2030เบื้องต้นมีการคาดการณ์กันว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตเป็นสองเท่าของ GDP ปัจจุบัน ความท้าทายคือการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงหาแนวทางในการรองรับการเดินทางดังนั้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกควรมีระบบดำเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะมีการหารือในการประชุมครั้งต่อๆ ไป

คุณอาจสนใจ