สังคม

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค 2022 เห็นชอบร่างเป้าหมายกรุงเทพมุ่งเน้น BCG สานต่อเขตการค้าเสรี FTAAP

โดย panisa_p

16 พ.ย. 2565

87 views

สาระสำคัญของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย นอกจากการบรรลุฉันทามติร่างเป้าหมายกรุงเทพ หรือ bangkok Goal ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ที่จะเสนอให้ระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจให้การรับรอง ซึ่งจะมี 4 เป้าหมายเช่น การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ ให้เป็นศูนย์ การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน และมี 4 แนวทางขับเคลื่อน เช่น กรอบระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในการสานต่อเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP ที่ริเริ่มกันมากว่า 10 ปีก็จะเริ่มเห็นการทำงานร่วมกันเนื่องจาก เอฟแทป ไม่ใช่ความตกลงการค้าเหมือนอาร์เซ็ป แต่เป็นการเปิดการค้าเสรีของสมาชิกแต่ละเขตเศรษฐกิจที่มีความพร้อม เชื่อว่าผลการประชุมเอเปคจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งมีประชากรมากถึง 38 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ามากถึง 48 เปอร์เซ็นต์ของการค้าโลก และสัดส่วนจีดีพีถึง 62 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีโลกปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ยอมรับว่าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค อาจจะเกี่ยวข้องกับทางธรุกิจเป็นหลัก แต่ที่ประชุมก็เปิดให้มีส่วนร่วมเช่นกลุ่มเยาวชนและภาคส่วนอื่นๆ แต่ไม่ได้เป็นการประชุมเพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุน และจนถึงขณะนี้ผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขตได้ยืนยันที่จะเดินทางมาร่วมประชุม ไม่มีข้อกังวลเรื่องการชุมนุม เพราะเป็นเรื่องปกติที่จะมีทุกการประชุมระดับโลกขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนายนิชิมูระ ยาสุโทชิ ซึ่งมีประเด็นสำคัญเช่น แรกเป็นโครงการญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์นี้ครบรอบ 50 ปีระหว่างญี่ปุ่นกับอาซียน มีนโยบายที่เรียกว่า Co-create Vision จับมือกับอาเซียนสร้างเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ มีการจับคู่ทางธุรกิจ ทั้งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างละ 100 เคส โดยญี่ปุ่นเตรียมงบประมาณ 8,000 ล้านเยนหรือประมาณ 2,100 ล้านบาทนอกจากนี้นายดอน ปรมันถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำรัฐมนตรีเอเปคที่จะเข้าร่วมระดับรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 ในวันพรุ่งนี้ โดยมีการแสดงโนราห์ โดยครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้มาแสดงโนราห์ต้อนรับ ซึ่งมีการร้องเพลงโนราห์เป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาต้อนรับรัฐมนตรีเอเปคด้วยนอกจากนี้ในศูนย์สื่อมวลชนยังมีการจัดแสดงมวยไทย โดยบัวขาว บัญชาเมฆ และ "ครูดิน" วิทวัส ค้าสม สาธิตศิลปะป้องกันตัว เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนต่างชาติอย่างมาก โดยบัวขาวจะร่วมแสดงในงานกาลาดินเนอร์ต้อนรับผู้นำเอเปคด้วยขณะที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปาฐกถาพิเศษในการประชุม APEC Digital Trade Symposium ซึ่ง APEC มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่าง และมีแผนแม่บทที่จะดำเนินการร่วมกันด้วยสำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่เดินทางมาถึงไทยในวันนี้ ประกอบด้วย นายเจมส์ มาราเป นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี นายแฟร์ดีนันท์ โรมูอัลเดช มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีเวียดนาม ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับ นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้มีการหารือในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมกับมีความตกลง 5 ฉบับที่สำคัญเช่นการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งในระยะ 5 ปีข้างหน้า

คุณอาจสนใจ

Related News