สังคม

เปิดผลกระทบผู้ป่วยโรคทั่วไป จากสถานการณ์โควิด-19

โดย thichaphat_d

29 เม.ย. 2564

45 views

ขณะที่สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะกับผู้ป่วยโควิด 19 เท่านั้น แต่กับผู้ป่วยโรคทั่วไปก็ได้รับผลกระทบ จากมาตรการรักษาที่ปรับให้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งแม้ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินจะได้เข้ารับการรักษาแล้ว แต่ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนการคัดกรองเป็นเวลานาน


เนื่องจากโรงพยาบาลทุกแห่งปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการ เช่น การลดเวลาการให้บริการผู้ป่วยนอก งดการผ่าตัดและงานหัตถการในเคสไม่เร่งด่วน และรับเฉพาะผู้ป่วยวิฤต ฉุกเฉินเท่านั้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เริ่มขาดแคลนภายในโรงพยาบาล จากการกักตัวสังเกตอาการและการย้ายไปช่วยในแผนกอื่นๆ


นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้บ่อยครั้งเราจะเห็นการโพสต์ขอความช่วยเหลือเพื่อขอเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตนอกเหนือจากผู้ป่วยโควิด 19 โดยแพทย์เกือบทั้งหมดที่เราสอบถามไม่มีใครกล้าเปิด เผยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเกรงกลัวปัญหาด้านความปลอดภัยขององค์กร


กรมการแพทย์ระบุว่า แม้จำนวนผู้ป่วยโควิด19 ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลกับปัญหาด้านเตียงภายในโรงพยาบาล แต่จำนวนเตียงของทั้ง 2 ส่วนได้แยกกันบริหารจัดการ ซึ่งขณะนี้มีเตียงผู้ป่วยปกติอยู่มากกว่า 1 แสนเตียงในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่เตียงของผู้ป่วยโควิด 19 ในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร มีอยู่ 12,679 เตียง แต่จำเป็นต้องปรับรูปแบบการรักษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เท่านั้น ในการรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต่อการรักษา โดยมีแพทย์เป็นผู้พิจารณา


ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการใช้มาตรการแบ่งเขตรับผิดชอบให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่คอยสนับสนุนการรักษาแก่โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยแบ่งพื้นที่ 6 โซนและความร่วมมือของโรงพยาบาลเอกชนในเขตติดต่อของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหัวหน้าเขตสามารถพิจารณาการโยกย้ายบุคลากรและทรัพยากรได้ตามความจำเป็น


ข้อมูลปี 2563 จากแพทยสภาระบุว่า ปัจจุบันไทยมีแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพทั้งหมด 61,302 คน และ บุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกนับแสนคน แต่จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในปัจจุบันมีบุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วอย่างน้อย 40 คน และกักตัวสังเกตอาการอีกนับร้อยค

คุณอาจสนใจ