พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุม คกก.จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา ครั้งที่ 24

โดย chiwatthanai_t

11 ต.ค. 2565

12 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา ครั้งที่ 24


วันนี้ ที่ทำเนียบองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ครั้งที่ 24 เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้า ของการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 2554 และถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองฯ ไปประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์ ซึ่งการก่อสร้างดำเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยประดิษฐานที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อรวบรวมปัจจัย สมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "วัดเทพประทาน (ทุนสร้างพระประธาน)" หรือที่ร้าน 7-ELEVEN ทุกแห่งทั่วประเทศ

Related News