พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราช ไปยัง ปธน.กาบอง- ปธน.อินโดนีเซีย

โดย parichat_p

17 ส.ค. 2565

19 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราช ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายอะลี บองโก ออนดิมบา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ​​กรุงลีเบรอวีล ในโอกาสวันเอกราชของ สาธารณรัฐกาบอง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวกาบอง มีความร่มเย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีอันดี ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยกระชับความร่วมมือ อันยังประโยชน์ แก่ทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นต่อไป ในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ในโอกาสวันเอกราชของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย มีความก้าวหน้า และเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีความผูกพันกันด้วยมิตรไมตรี อันมั่นคงแน่นแฟ้น ความไว้วางใจ และความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน


ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันดีนี้ จะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วน ทั้งในระดับทวิภาคี และบริบทอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี ให้เจริญรุดหน้า ซึ่งไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขยิ่งขึ้นแก่ประเทศ และประชาชนของเราเท่านั้น หากยังรวมทั้งประชาคมอาเซียนอีกด้วย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News