พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราช

โดย parichat_p

28 พ.ค. 2565

5 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ความว่า " ฯพณฯ นายอิลฮัม เฮย์ดาร์ โอกลู อาลีเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน กรุงบากู


ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน มีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองสืบไป "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News