พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม เจนเซน

โดย parichat_p

16 ส.ค. 2565

9 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม เจนเซน


วันนี้เวลา 10 นาฬิกา 6 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ไปยังพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม เจนเซน ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


จากนั้น ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชา พระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 , และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงถวายสังฆทาน และทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป


คุณพุ่ม เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สหรัฐอเมริกา ได้กลับมาศึกษาต่อโปรแกรมพิเศษ ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสามารถพิเศษ ในการคำนวณตัวเลขปฏิทิน นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่ง ว่าที่นายหมวดตรี กองอาสารักษาดินแดน และเป็นตำรวจม้า สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ


โอกาสนี้ เสด็จไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงวางพวงมาลัยที่บรรจุอัฐิคุณพุ่ม ณ อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม หลังจากที่คุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น โดยพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ