พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จ.สกลนคร

โดย paweena_c

8 ส.ค. 2565

32 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 08.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นวันแรก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ นำนายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 500 โด๊ส สำหรับนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่จากนั้น ทรงฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข ภายในรถผ่าตัด ทำหมันเคลื่อนที่ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัข ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด เพื่อทรงประเมินความปลอดภัย


สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์ในครั้งนี้ มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 120 ตัว และทำการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว จำนวน 160 ตัว นอกจากนี้ ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในอำเภอเมืองสกลนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน จำนวน 106 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ อาทิ โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ด้วยการซื้อเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ สุนัขทรงเลี้ยง "คุณไหมทอง" ในรายการพิเศษ "ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.30 น.Related News