พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

โดย paweena_c

13 ก.ค. 2565

22 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้เวลา 10.26 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังท่าวาสุกรี ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล โดยทรงปล่อยโค 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวาย เพื่อนำไปมอบแก่นายวินัย พึ่งเกษม เกษตรกรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ในการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ


จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 69 ตัว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวาย พร้อมกับทรงปล่อยพันธุ์ปลา 9 ชนิด ที่กรมประมงถวาย ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาเทพา, ปลาโพง, และปลากะโห้ รวม 390,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศ ให้อุดมสมบูรณ์จากนั้น เวลา 10.46 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังเทเวศร์ ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ เจ้าหน้าที่เชิญไปถวายรวมทั้งแจกันดอกไม้ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิรโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น ที่โปรด และมอบให้ เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2565 โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ถวายของขวัญ และถวายพระพร ด้วยเช่นกันต่อจากนั้นเสด็จออก ณ ห้องพิธี พระตำหนักวังเทเวศร์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และหลังจากทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์แล้ว โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะที่หอพระ และศาลพระภูมิ แล้วเสด็จเข้าพระตำหนัก ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระราชาคณะประธานสงฆ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทและทรงมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม และดำเนินการด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้ทรงได้รับการถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรี ของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

Related News