พระราชสำนัก

ม.จ.ทิฆัมพร ทรงบำเพ็ญพระกุศล อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

โดย panwilai_c

19 พ.ค. 2565

40 views

หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันนี้เวลา 14.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โปรดให้ หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเข้าพระวิหาร ทรงบำเพ็ญพระกุศล อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อมูลนิธิฯ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ยากไร้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยทรงรับเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี 2525 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศ ด้วยการให้ทุนการศึกษา อบรมคุณธรรม เสริมสร้างให้เยาวชน เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนถาวร เพื่อนำเฉพาะดอกผลพระราชทาน เป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้ มีเยาวชนได้รับทุนพระราชทานแล้ว 67 ทุน กำลังศึกษา 2 คนปัจจุบันมูลนิธิ ฯ ได้รับเงินบริจาค สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนทุกระดับการศึกษา จำนวน 2,700 ทุน เป็นเงินประมาณ 10,000,000 บาทและตลอด 40 ปี ที่ผ่านมาได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 32,000 ทุน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และภริยา เป็นประธานทุนการศึกษา และประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ไปเยี่ยมและติดตาม ดูแลทุกข์สุขของเยาวชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจอุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ