พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

19 พ.ค. 2566

165 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ Expression of Kindness เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทย หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และภริยา เฝ้าถวายพระกระยาหารค่ำ ในโอกาสเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร

- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2559 ถึง 2566 เป็นวันที่ 4

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุรินทร์

- องคมนตรี ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน แก่เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย