พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566

โดย panisa_p

15 ก.ย. 2566

157 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566   

- ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 50 ปี

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ และการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

- องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงาน ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2566

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดเชียงราย

- ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร แก่มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองใน ในการบำเพ็ญกุศล เนื่องโอกาสครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ