พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีจิตศรัทธา จัดโคมตรา หรือเทียนจุดเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดย parichat_p

7 พ.ค. 2565

22 views

สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีจิตศรัทธา จัดโคมตรา หรือเทียนจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล


เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา จัดโคมตรา หรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยส่งโคมได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา และส่งเทียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา 30 นาที



โคมตราต้องมีหลอดไฟติดไปให้พร้อม โดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน 25 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ 2 เมตร พร้อมด้วยปลั๊กตัวผู้ชนิดกลมขนาดธรรมดาติดไปด้วย และขอให้มีบัตรพระนาม หรือนามบัตร 2 ฉบับ


ฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียน อีกฉบับหนึ่ง ส่งพนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวัง โทร. 02 2215315 ต่อ 2063 และ 2064

Related News