พระราชสำนัก

ราชเลขานุการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน "โกลเด้น เพลซ" สาขาสนามเสือป่า

โดย parichat_p

27 เม.ย. 2565

21 views

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาสนามเสือป่า


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาสนามเสือป่า


ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้อาคาร 615 ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นที่ตั้งของร้าน อยู่ริมถนนศรีอยุธยา ตรงข้ามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนในสถานที่ใกล้เคียง สามารถวางสินค้าจำหน่ายได้มากขึ้น


โดยเฉพาะสินค้าจากชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มโอท็อป เป็นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค ทั้งมีสินค้าอื่น ๆ อาทิ ชุดสังฆทาน และสินค้าจากโครงการหลวง มีมุมกาแฟโกลเด้น คอฟฟี่ เปิดเป็นสาขาที่ 13 เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และเมนูเครื่องดื่มใหม่ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริให้ก่อตั้งร้านโกลเด้น เพลซขึ้น ภายใต้ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย จำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ โครงการในพระราชดำริ โครงการหลวง สินค้าแปรรูปหรือสินค้า OTOP จากชุมชนต่างๆ


ตลอดจนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร โดยทรงมุ่งมั่นพัฒนาให้ทำหน้าที่เสมือน’ตู้เย็นของประชาชน’ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ปัจจุบันได้ขยายสาขาให้บริการรวม 20 สาขา โดยมีไลน์แอดของทุกสาขา และเลือกรับสินค้าได้ 3 ช่องทาง ตามความสะดวก