พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ปชช.เข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

โดย panwilai_c

15 เม.ย. 2565

33 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันนี้ ที่ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2565 และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย ทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สร้างความร่มเย็นเป็นสุข แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดซึ่งมีประชาชนทั่วไปเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปราสาทพระเทพบิดร เดิมชื่อว่า พุทธปรางค์ปราสาท โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2398 แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 พระองค์มาประดิษฐาน และพระราชทานนามใหม่ว่า ปราสาทพระเทพบิดร จากนั้นมีการประดิษฐานพระบรมรูปฯ เพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัย

คุณอาจสนใจ

Related News