พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ 2565

โดย panwilai_c

15 เม.ย. 2565

37 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565วันนี้ เวลา 16.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้า กราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆเสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร , พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ , พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาปูชนียวัตถุตามเจดียสถานต่างๆ ในพระอารามอาทิ พระพุทธรูปปางประจำรัชกาล พระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ซึ่งประดิษฐาน ณ หอพระราชกรมานุสร, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาล พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ณ หอพระราชพงศานุสร, องค์พระพุทธเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงพระสุหร่ายพระไตรปิฎก ณ พระศรีรัตนเจดีย์, พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และพระพุทธบาทจำลอง ณ หอพระมณเฑียรธรรมต่อจากนั้นเสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิพระบวรราชเจ้า เสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565

คุณอาจสนใจ