พระราชสำนัก

รายงานพิเศษ : พระราชพิธีสงกรานต์ ประเพณีสำคัญของไทย

โดย parichat_p

13 เม.ย. 2565

39 views

สงกรานต์ นับเป็นประเพณีสำคัญของไทย ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานาน ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานี โดยเป็นหนึ่งในพระราชพิธีสิบสองเดือน ที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดิน