พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พระสงฆ์รับพระราชทานอาหารบิณฑบาต เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์

โดย panwilai_c

15 เม.ย. 2565

21 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระสงฆ์รับพระราชทานอาหารบิณฑบาต เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2565วันนี้ เวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดวัดสุทัศนเทพวราราม จำนวน 10 รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาต ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณประตูศรีรัตนศาสดา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยมีท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ทรงเป็นประธานทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญ ต้อนรับปีใหม่ไทย รวมทั้งสร้างความเป็นสิริมงคล ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และประชาชนในชาติ โดยประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และสาธารณรัฐอินเดีย เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความอบอุ่น ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความรัก ความสามัคคี และมิตรไมตรี ที่มีต่อกันของคนในครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ และชุมชน

Related News