พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ.สุรินทร์

โดย kodchaporn_j

24 ก.พ. 2565

25 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดสุรินทร์วานนี้ เวลา 18.05 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดตั้งเมื่อปี 2549 จัดกิจกรรมให้สมาชิกกล้าคิด กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จัดกิจกรรมสร้างสุขให้กับสมาชิก เช่น ผลิตเครื่องประดับจากเส้นไหม, ผลิตสายคล้องแมส และการเพ้นท์กระเป๋า ปัจจุบัน จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 มีสมาชิกกว่า 660,000 คนในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานเงินดังกล่าว แก่ผู้แทนเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมทั้ง พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ พร้อมครอบครัว รวมทั้ง สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสุรินทร์ เฝ้า แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอล

Related News