พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โดย pattraporn_a

20 ก.พ. 2565

19 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี


วันนี้ เวลา 07.03 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จังหวัดอุดรธานี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่ร่วมการออกหน่วยสัตวแพทย์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม


จากนั้น ทรงพระดำเนินเข้ายังศาลาใหญ่ ทรงสักการะพระประธาน ประจำศาลา เสร็จแล้ว ทรงนำประชาชนร่วมประเคนจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระสงฆ์สายธรรมยุต บุกเบิกโดย พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปแรก ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความเลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย เมื่อทรงว่างจากพระกรณียกิจ จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงสนทนาธรรม และทรงปฏิบัติธรรม กับ พระธรรมวิสุทธิมงคล ที่เปรียบดั่ง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตามหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาทุกประการ


เวลา 08.59 น. เสด็จไปยังพื้นที่ทรงงาน ณ ลานวัดเกษรศีลคุณ เพื่อทรงออกหน่วยสัตวแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ได้ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อนำไปขยายผลให้กับประชาชนได้ทราบถึงพิษภัย และการป้องกันอย่างถูกวิธี ในการนี้ พระราชทาน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดสุนัข) แก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 100 โดส และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำหรับสุนัข) แก่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 300 โดส พร้อมกับ พระราชทานอาหารสุนัข 100 กระสอบ เพื่อนำไปมอบให้กับสถานอุปการะสุนัขต่าง ๆ ต่อไป


จากนั้น ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วย ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์ ทำหมันให้กับสุนัข ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ของโครงการฯ ทั้งนี้ การทำหมันให้กับสุนัขนั้นเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์


โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมการออกหน่วยสัตวแพทย์ของจังหวัดอุดรธานี ที่มาออกหน่วยร่วมด้วย เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยการออกหน่วยสัตวแพทย์ในครั้งนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด สำหรับวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 165 ตัว และ ทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 83 ตัว

คุณอาจสนใจ

Related News