พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน เพื่อมอบให้ผู้เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

โดย pattraporn_a

16 ม.ค. 2565

97 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบให้กับประชาชน และเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันนี้วลา 15 นาฬิกา 46 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับนำไปมอบให้กับประชาชน และเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับความเดือดร้อน จากโรคระบาดในสุกร จังหวัดละ 100 ชุด เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 มกราคม


ที่ผ่านมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ชุดด้วยพระองค์เอง และโปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญไปมอบให้กับประชาชนและเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร อีกทั้งได้ทรงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงใย พร้อมกับทรงหาแนวทาง ในการพระราชทานความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นล้นพ้น


โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชน และเกษตรกร พร้อมกับพระราชทานคำแนะนำ วิธีการกำจัดซากสุกรที่ตาย จากโรคระบาด โดยห้ามฝังกลบ เนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้ แต่ให้กำจัดสุกรที่เป็นโรคโดยการเผาเท่านั้น จะไม่ทำให้เชื้อแพร่กระจาย นอกจากนี้ยังมีพระดำรัสเรื่องการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และประชาชน ที่กำลังประสบปัญหา การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

Related News