พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดย pattraporn_a

4 ม.ค. 2565

31 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี 2565


 วันนี้ เวลา 11.05 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 จากนั้น เสด็จไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี 2565 ซึ่งศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงต่อสู้กับข้าศึก เมื่อวันขึ้น 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ จุลศักราช 1128 ตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2309 ณ บ้านพรานนก ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระทัย 4 นาย ต่อสู้กับข้าศึกที่มี 30 ม้า อย่างห้าวหาญและทรงได้รับชัยชนะ ทหารม้าจึงยกย่องให้ทรงเป็นบูรพาจารย์การรบบนหลังม้า และเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า โดยถือเอาวันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันทหารม้า


 ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้า กองการศึกษาโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า อัตราพันเอกหญิง ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิด และการปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัย เพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล ทั้งทรงมีพระประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร ของโรงเรียนทหารม้า ข้าทำการฝึก ศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานจริง ที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

Related News