พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

โดย panisa_p

22 ก.พ. 2566

114 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี

- องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

- องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี