พระราชสำนัก

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ 'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี'

โดย thichaphat_d

9 ม.ค. 2566

24 views

วานนี้ (วันที่ 8 ม.ค. 2565) เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชา พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร เล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระราชอาสน์ , เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระราชอาสน์


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร เล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระบรมวงศ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท, เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระบรมวงศ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการเครื่องแก้ว


จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปถวายพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 3 รอบ แด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ จนครบ 37 รูป แล้วทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบเฟือง ก่อนทรงประเคนแด่สมเด็จพระราชาคณะ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทาน แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระธรรมวชิรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ปัญญากถา ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ด้านการศึกษา โดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้เป็นอย่างดี ย่อมมาจากการสั่งสมพระปัญญาบารมีมาโดยตลอด เมื่อถวายพระธรรมเทศนา จบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม บูชากัณฑ์เทศน์แด่พระธรรมวชิรมุนี แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามที่ระลึกฯ แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ที่เจริญพระพุทธมนต์ การพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 3 รอบ


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม แล้วทรงเจิม จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา


ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบ ที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ด้วย