พระราชสำนัก

โกลเด้น เพลซ "ตู้เย็นของประชาชน" ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวง ร.9

โดย kodchaporn_j

29 พ.ย. 2564

32 views

การดำเนินงานของร้านโกลเด้น เพลซ ที่ปัจจุบันได้ขยายมาถึง 21 สาขา ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นสิ่งยืนยันได้ถึง การ สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้พสกนิกรไทยมีช่องทางชื้อขาย สินค้าที่ดี มีคุณภาพ