พระราชสำนัก

ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาที่ 21

โดย kodchaporn_j

23 ก.ย. 2564

5 views

ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาที่ 21


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สาขาที่ 21 ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ซึ่งเน้นเป็นร้านค้าเพื่อสุขภาพ ด้วยผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกร สินค้าชุมชน โครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ และโครงการพระราชทานขนมไทย 904 มีมุมโกลเด้น คอฟฟี่ แห่งที่ 11 , มุมโกลเด้น คิซเช่น อาหารตามสั่ง และอาหารพร้อมทานที่ทำสดใหม่แห่งที่ 5 รวมทั้งอาหารซีฟู้ด


นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ "พึ่งพา’ จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และผลิตภัณฑ์ Inspire ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ ตลอดจนสินค้าจากไตรโครงการ คือ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ , โครงการสาละวะ ไล่โว่ และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อาทิ เสื้อ กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ


ร้านโกลเด้น เพลซ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย เพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ โครงการในพระราชดำริ โครงการหลวง ตลอดจนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ให้ร้านโกลเด้น เพลซ ทำหน้าที่เสมือนตู้เย็นของประชาชน และเป็นช่องทางให้ผู้บริโภค สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพ ราคาย่อมเยา