ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล

พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล

โดย panwilai_c

8 ธ.ค. 2564

16 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ไปมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล และเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิ


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปมอบบ้านพระราชทาน ให้แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด พร้อมกับเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ บ้านเลขที่ 1002 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีภาระต้องดูแลนายสง่า บรรลังกุล สามี ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใย และทรงให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของราษฎร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร และด้วยน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณา เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนให้ทุเลาลง และให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป


โดยมีส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ช่วยสนับสนุนแรงกาย และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นางสันธิยา บรรลังกุล และครอบครัว รู้สึกปลื้มปีติ และเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิต ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น