เรื่องเด่นเย็นนี้

ศธ.ดีเดย์ฉีดเข็มแรก 4 ต.ค.นี้ เพียงผู้ปกครองเซ็นยินยอม

14 ก.ย. 2564

94 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

กระทรวงศึกษาธิการ คาด 4 ตุลาคมนี้ เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้นักเรียนได้ ส่วนมาตรการ "Sandbox Safety Zone in School" กระทรวงศึกษาฯ และกรมอนามัยได้ กำหนดรูปแบบการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงพื้นที่การระบาด


(14 ก.ย.) กระทรวงศึกษาธิการ คาด 4 ตุลาคมนี้ เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้นักเรียนได้ โดยโรงเรียนในจังหวัดพื้นที่สีเขียว ให้เข้มงวดมาตรการสาธารณสุข 6 ข้อ และมาตรการเสริม  ครูและบุคลากรต้องรับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และต้องมีการประเมินความเสี่ยง 1 วันต่อสัปดาห์


พื้นที่สีเหลือง ให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ครูและบุคลากรฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และ ประเมินความเสี่ยง 1 วันต่อสัปดาห์


พื้นที่สีส้ม ให้ตรวจ ATK 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ครูและบุคลากรฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 /ประเมินความเสี่ยง 2 วันต่อสัปดาห์


ส่วนพื้นที่เข้มงวด-สีแดงเข้ม ให้ ตรวจ ATK 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครู-บุคลากร และ นักเรียนต้องได้รับวัคซีนร้อยละ 85 หรือ 100% และให้ประเมินความเสี่ยงทุกวัน


ก่อนหน้านี้มีโรงเรียนประจำ 15 แห่ง นำร่องเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site เบื้องต้นพบว่าดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่ก็พบการติดเชื้อในโรงเรียน ส่วนการติดเชื้อในครูและนักเรียน ส่วนใหญ่เกิดจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ได้กำหนด ไม่มีระบบแซนบล็อค หรือ Safety Zone in school รวมถึงกรณีโรงเรียนประจำ พบ ว่าหอพักมีความแออัด


โดยพรุ่งนี้ (15 ก.ย.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อ ชี้แจงขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้นักเรียน อายุ 12-17 ปี โดยต้องสร้างความเข้าใจให้เด็กและผู้ปกครอง และผู้ปกครอง จะต้องยินยอมให้ฉีดวัคซีน โดยเป็นการสมัครใจไม่ใช่บังคับ หากเป็นไปตามเป้าหมาย จะสามารถฉีดให้เด็กนักเรียนได้ ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้


ส่วนเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป นายแพทย์เฉวตรสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน บอกว่า สิ้นปีนี้จะมีวัคซีนไฟเซอร์ ทยอยมาจนครบ 30 ล้านโดส โดยกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คือ นักเรียน-นักศึกษา ปวช.,ปวส.หรือเทียบเท่าในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนรับชมทางยูทูปที่ : https://youtu.be/lpJCIegJizA

ข่าวยอดนิยม