ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว)

โดย panisa_p

9 พ.ค. 2566

20 views

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณดวงตา  โปร่งจิตร  จ.นนทบุรี

2. คุณหัสญา  พิมพ์สระเกษ จ.นนทบุรี

3. คุณภัทรานิษฐ์  เปี่ยมประสาทพร  กทม.

4. คุณสุจิตรา  ชัยคุณานันท์  จ.สมุทรปราการ

5. คุณสมร  ภูถวิล  กทม.

คุณอาจสนใจ

Related News