ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว)

โดย panisa_p

9 พ.ค. 2566

9 views

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1.คุณนิรมิต  อธิปัญญาคม จ.พระนครศรีอยุธยา

2.คุณอิสรี  เรืองทอง  จ.นครปฐม

3.คุณพรเพ็ชร  ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ จ.นนทบุรี

4.คุณกุลิสรา  สกุลวรฉัตร จ.สระบุรี

5.คุณมาริษา  แจ้งสว่าง  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอาจสนใจ

Related News