ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ 'อายิโนะโมะโต๊ะ' จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

โดย panwilai_c

26 มี.ค. 2567

14 views

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 'ทุนส่งน้องเรียนจบ' และโครงการ 'ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ'โดยมี นายไชยพัฒน์ อ่องศรี รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ, นาย ปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติร่วมในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนในปีนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา ทั้ง 2 โครงการ ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 362 คน รวมมูลค่ากว่า 12.5 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้โอกาส และร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/IeMFvvC0Isk

คุณอาจสนใจ

Related News