ประชาสัมพันธ์

MEA เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช.

โดย panisa_p

25 พ.ค. 2565

14 views

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นายวาสุเทพ ประมงอุดมรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทน MEA เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ภายใต้มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณโถงหน้าห้องนนทบุรี 1 ชั้น 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4  รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ครั้งที่ 7 - 9 และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 10 อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม CHANGE G : Governance ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืนของ MEA จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News